středa 16.5.2018 - Krajský přebor škol v OB v ML

15.05.2018 19:02

Ve středu 16.5.2018 pořádá MLOK krajský přebor škol v orientačním běhu - odpolední trénink tedy odpadá.

 

Krajský přebor škol v OB

POKYNY a STARTOVKA

Co dělat před startem:

Kouknout se na vývěsku (pokyny, startovní listina, popisy kontrol)

Znát svou kategorii a startovní čas (startovka) – vědět v kolik je 00:00 ……….. v 9.30 (čas na startovce udává počet minut od času „00:00“)

Zkontrolovat vybavení: čip, popisky

Jít včas na start – být tam min 5 minut před startovním časem

Startovní čas bliká na hodinách na startu!

Co si vzít na trať:

buzola (není však nutná)

čip (těm, kteří nemají, půjčí vedoucí družstev na prezentaci a rozdá dle přidělených čísel)

dlouhé kalhoty (kopřivy, mlází)

popisy kontrol „své“ kategorie (symboly nebo slovní)

Start: (3 koridory)

Vynulovat čip (v krabičce nulování)

Zkontrolovat čip (v krabičce check)

Vystartovat na pípnutí

Závod:

Vzít si správnou mapu (dle kategorie)

Doběhnout na  mapový start (na mapě vyznačen trojúhelníčkem)– zorientovat si mapu (dle buzoly nebo dle hříště a potoka)

Kategorie D3 a H3 mají trať vyznačenou fáborkami – linie fáborků je vyznačena na mapě – nemusí to být vždy ta nejvýhodnější cesta k další kontrole – není nutné se fáborků držet, lze si to zkracovat.

Oběhnout všechny kontroly v určeném pořadí. 1,2,3……. každá kategorie může jinou trať!

Užít si to!

Trať žádné kategorie nevede přes silnici, ani přes trať – nepřebíhat silnici, nepřebíhat ani nepodbíhat trať!

U každé  kontroly zkontrolovat kód (napsáno na kontrole a na popiskách) -  „pípnout“

Poslední kontrola je stejná pro všechny kategorie a má číslo 100.

V cíli je také lampion a krabička -  také pípnout – konec měření času!

Po závodě:

Odevzdat mapu – dle školy (do nadepsané tašky)

Vyčíst čip – vzít si papírek s mezičasy

Vrátit půjčený čip

Napít se

Počkat na vyhlášení v prostoru shromaždiště

Vyhlášení:  ve 12:30

Vyhlašují se nejlepší 3 v každé kategorii a dále tři nejlepší školní družstva v těchto sloučených kategoriích:

D3 + H3

D5 + H5

D7 + H7 + D9 + H9 …. vítězné družstvo postupuje

DS + HS ... vítězné družstvo postupuje

Co nedělat:

Nevstupovat na atletickou dráhu

Neopouštět prostor centra závodů

 
Co dělat před startem:
Kouknout se na vývěsku (pokyny, startovní listina, popisy kontrol)
Znát svou kategorii a startovní čas (startovka) – vědět v kolik je 00:00 ……….. v 9.30 (čas na startovce udává počet minut od času „00:00“)
Zkontrolovat vybavení: čip, popisky
Jít včas na start – být tam min 5 minut před startovním časem
Startovní čas bliká na hodinách na startu!