první jarní trénink byl náročný (5.3.2014)

05.03.2014 21:36

Na prvním mapovém tréninku se sešlo 13 natěšených závodníků. Aktivně se do tréninku zapojili i "dorostenci a dorostenky": Monika, Marek a Honza. Radka vzala s sebou na tratě navíc drobotinu neurčitého množství + psa. S tréninkem mi pomohly: Hanka a Jana, za což jim děkuji.

Postavil jsem tři tratě s náročností postupů tak pro HD14, avšak krátké (2 až 3 kontroly). Kontroly nebyly umístěny na cestách: konec rýhy, kupka, roh hustníku apod. Úkolem závodníka bylo najít si poblíž kontroly "jistý bod" (bod, který je jednoduše k nalezení - např. rozcestí - a od něhož již kontrolu dokáže najít každý). K němu dorazit a od něj pečlivě dojít až na místo kontroly. "Jistý bod" byl v terénu označen modrým praporkem - to při závodech samozřejmě nebývá.

Někdo zvládl všechny tři tratě (gratuluji), někdo si dal jen dvě.

Starší borci Kačka a Vašík si se vším poradili bez větších problémů. Mladší (HD10) na těžkých postupech váhali a mimo cesty si nebyli jistí. Na konec snad zjistili, že když si vše promyslí pečlivě, tak jsou i "těžké" postupy "jednoduché". Seznámili se blíže s některými mapovými značkami (ztrácející se cesta, rozhraní porostů, hustník bez jasného rozhraní porostů). Předpokládám, že aspoň nějaké poznatky při závodech uplatní.

Čas jsme neměřili - vyhráli všichni.

Výsledky: 1. Adélka, 1. Maruška, 1. Kačka, 1. Ondra, 1. Sam, 1. Jonáš, 1. Břéťa, 1. Štěpán, 1. Vašík. Po shromaždišti aktivně pobíhali, někteří po mně i listí házeli: Mikuláš, Adam, Honzík a Leonka.

Trénink za týden už bude jednodušší.

L.