zhodnocení tréninku 28.3.

29.03.2018 20:00
Dnešní trénink proběhl při pořádně zatažené obloze, na štěští vyšla předpověď počasí a po dobu běhání v lese nepršelo.
Jak bylo předem naznačeno, v lese bylo postaveno 5 okruhů s 2-3 kontrolami. Pro trénink byly připraveny 2 druhy map, jedna klasická mapa (pro méně zdatné) a mapa a výrazně omezenými informacemi, spíš se dá říci, že hlavní barvou na ploše byla bílá. Start byl na křižovatce šetti cest aprůseků. Úkolem bylo na startu po sesměrování (pečlivém!!) mapy odběhnout ve správném směru po komunikaci, která v mapě byla zakreslena fialovou čárou. Na této čáře (komunikaci) po nějaké mezeře začínal kousek mapy, kde se každý měl "chytit" a v tomto prostoru najít výchozí bod pro nastavení směru (azimutu) na kontrolu. Ale pozor, celý postup byl v bílé mapě. Další postup už byl v proužku, ale i ten byl různě upravován vymazáním některých informací. A zpět do cílostartu opět bílou mapopu a azimutem. I když trénink probíhal v notoricky známém prostoru, i dlouholetí znalci lesa neměli v mnoha případech tušení, kam vlastrně přesně běží. A o to šlo (kromě zdokonalení se v azimutech).
Nešlo o dosažené časy, ale o přesnost a pečlivost.
Každý poznal, jak je na tom při běhu ve směru (azimutu), nejvíce viditelná chyba z mého pohledu na startu bylo lajdácké zaměření směru, kdy u 2 okruhů byl směr odběhových komunikací rozdílný o cca 10-15 stupňů, ale i to stačilo, že místo po méně znatelném (ale značně) širokém průseku někteří borci odbíhali po výrazně zpevněné cestě (asi chyták, že ??), i když tak úplně směr neodpovídal.
Menší absolvovali připravený lehčí okruhový trénink, kde byly od strtu celkem 2 navazující okruhy cca 1,5 a 0,8 km.
Účast určitě ovlivnilo pošmourné počasí a začínající velikonoční prázdniny.
Na okruzích celkem naběhali a i trochu pohledali ?? :
Pepa Milota - 5 okruhů/3.990m
Honza Fišák - 4 okruhy/3.370m
Maruška Bartošová - 4 okruhy/3.290m - přiběhla na trénink později
Stáňa Opavová - 3 okruhy/2.210m
Břeťa Milota - 2 okruhy/1.590m - zaměřit se na pečlivé odebírání azimutů
Marek Petruš+1 - 2 okruhy/1.320m
Na trati pro začátečníky :
obě "poloviny" dali - Pepa Beneš, Ondra Petruš. Marek+Honza Beneš,
Miki Prinz se statečně a sám popral se zatím asi nejtěžší orienťáckou výzvou a našel asi polovinu kontrol, pozor kontroly byly většinou mimo cesty a to jeho kategorie při závodech nemá
 
Děkuji Janě Bartošové za povzbudivé předávání pomůcek pro další orienťácký rozvoj (a ani se do toho lesa vlastně nedostala) a Lukáši Pivcovi za rychlé posbírání kontrol po tréninku.
 
Reklamace možné, ale to je tak všechno ..........
 
Raška