Důležité pokyny pro trénink 30.5. na Lidu!

28.05.2018 14:18

Mapový trénink ve středu 30. 5. 2018

Vážení mloci všech velikostí a výkonnosti, nenechte si ujít poslední pořádný trénink před prázdninami, i když ještě nějaké samozřejmě budou.

Sraz na parkovišti u koupaliště Lido. Start i cíl tamtéž. První závodník vyběhne v 15,15 hod. Startuje se intervalově, takže i příchozí kolem šestnácté hodiny ještě poběží.

Na programu budou tři varianty:

A - lehká - pospojovaný lehký závůdek pro nejméně zkušené nebo rodiče s opravdu malými dětmi 

B - střední - scorealuf na plné mapě (typově pro Mikyho Janocha, Ondru Petruše či Tomase Placka) 

C - těžká - stejný scorelauf jako B, ale na mapě, kde bude ledacos chybět (typově pro Marušku B. a všechny výkonnostně výše) 

Na kontrolách budou lampiony normální velikosti a kleštičky.

Nezapomeňte se všichni včas přihlásit do přihlašovací tabulkyPředejdete tomu, že pro vás nemusí být vytištěna mapa. Buďte i soudní ve volbě vhodné trati. Ty, kteří by se nelogicky podceňovali, přesunu tam, kam podle výkonnosti patří.

Pokyny pouze pro tratě B a C:

Limit 40 minut. Úkolem je posbírat co největší počet bodů Kontroly budou očíslovány 11, 12... (ty budou za jeden bod), 21, 22... (dva body) a 31, 32... (tři body). Každá načatá minuta nad 40 znamená ztrátu jednoho bodu. Při rovnosti bodů, což je i případ, kdy se zdatným jedincům podaří posbírat všechno (je to reálné), rozhoduje nižší čas Všichni účastníci tratí B a C mějte hodinky! Popisy nejsou třeba. Všechny kontroly budou umístěny v jámách nebo na křižovatkách (vidlicích) cesty (někdy průseku) a meliorační rýhy. To si snad zapamatuje každý.

S pozdravem Pepa Milota