Informace pro ty, kdo ještě neběželi závod v orientačním běhu

28.03.2018 10:25

My již máme za sebou první závody u vzdáleného Rakovníku. Další orientační závody, kterých již byste se měli zúčastnit jsou.7.+8.4. v okolí Plas, 21.+22.4. u Aše a 27. - 29.4. v Mariánkách.


Závody bývají dvoudenní, ale můžete se přihlásit jen na jeden den. Někdo se vrací spát domů, někdo tam spí v tělocvičně ve vlastním spacáku. Jak se vám zachce.


Vše se dozvíte na https://oris.orientacnisporty.cz/.


Pro jednoduchost rozpisy uvedených závodů zde: https://oris.orientacnisporty.cz/files/4326_77b6e5380df3118e70282428e0678d5d.pdf

https://oris.orientacnisporty.cz/files/4346_f17539ef3e5374d6cd6fb1e4e04ecf2a.pdf

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4366


Přihlášování - Stáňa Opavová vás naučí se přihlašovat sami. Pro začátek se přihlašte u ní -  s.opavova@tiscali.cz. (Na Jarní trojúhelník jsou všechny děti a mládež již přihlášeny oddílem). 


Kategorie jsou uvedeny v rozpisu. Hoši H a dívky D. Nad 10 let H10, D10, nad 12let H12, D12 atd. Pro úplné začátečníky je kategorie s doprovodem HDR (hoši, dívky, rodiče). Nebo bez rodičů, ale po fáborkách (linie) H10L, D10L.


Oddíl zaplatí přihlášku, nocleh a dopravu. Jídlo si zařizuje každý sám. Na shromaždišti vždy bývá stánek. S sebou běhací oblečení, boty, buzolu a čip. Pokud nemáte čip, domluvte se s Luďkem Bartošem bartos@edip.cz, přidělí vám ho.


Na shromaždišti vyhledejte Fišáka, Bartoše nebo jiného závodníka, který má startovní čas blízký vašemu, naučí vás činnosti na startu a v cíli. Startovní listina je před závodem opět na ORISu a je vyvěšena na shromaždišti.


Co jsem zapomněl vám řeknu na místě nebo se zeptejte.


Jan Fišák